Tỷ giá ngày 20-09-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2350 23,5450 23,2650
 AUD 15,7480 16,4200 15,9070
 CAD 17,6050 18,3560 17,7830
 JPY 1670 1770 1690
 EUR 22,9820 24,2690 23,2140
 CHF 23,8190 24,8350 24,0600
 GBP 27,1750 28,3340 27,4500
 CNY 3,3780 3,5230 3,4120
 SGD 16,4520 17,1540 16,6180
 THB 5790 6680 6430
 MYR - 5,2840 5,1700
 DKK - 3,2330 3,1140
 HKD 2,9080 3,0320 2,9370
 INR - 3040 2930
 KRW 150 190 170
 KWD - 79,1740 76,1200
 NOK - 2,4540 2,3540
 RUB - 3450 -
 SEK - 2,2730 2,1800

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-09-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,050 -10 24,150 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 20-09-2022

1USD = 23,301 6