Tỷ giá ngày 20-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3400 22,420-20 22,3400
 AUD 16,180-90 16,438-99 16,278-91
 CAD 16,764-120 17,151-130 16,917-121
 JPY 1780 1810 1800
 EUR 24,706178 25,024169 24,780178
 CHF 22,912236 23,301229 23,074237
 GBP 34,643-22 35,230-38 34,887-22
 SGD 15,7230 16,054-7 15,8340
 THB 6170 6430 6170
 MYR - 5,480-16 5,405-13
 DKK - 3,39223 3,28524
 HKD 2,8482 2,9071 2,8682
 INR - 3500 3360
 KRW - 190 190
 KWD - 75,17774 72,825105
 NOK - 2,740-5 2,655-3
 RUB - 372-8 324-6
 SEK - 2,66611 2,59812

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,460 10 22,500 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 20-08-2015

1USD = 0