Tỷ giá ngày 20-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2655 22,3355 22,2655
 AUD 16,528-12 16,776-12 16,628-12
 CAD 16,836-43 17,209-44 16,989-43
 JPY 206-1 210-1 209-1
 EUR 24,346-138 24,638-140 24,420-139
 CHF 22,301-115 22,704-117 22,458-116
 GBP 29,009-64 29,475-65 29,214-64
 SGD 16,240-73 16,501-74 16,355-74
 THB 624-1 650-1 624-1
 MYR - 5,578-34 5,506-34
 DKK - 3,350-19 3,248-18
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 200
 KWD - 76,469-8 73,580-8
 NOK - 2,663-15 2,582-14
 RUB - 392-1 320-1
 SEK - 2,623-13 2,558-12

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 20-07-2016

1USD = 21,888 5