Tỷ giá ngày 20-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7805 21,8405 21,7805
 AUD 15,905-81 16,144-82 16,001-82
 CAD 16,536-47 16,903-48 16,686-48
 JPY 1730 1760 1750
 EUR 23,455-106 23,736-107 23,526-106
 CHF 22,393-139 22,753-142 22,551-140
 GBP 33,525-252 34,064-256 33,762-254
 SGD 15,680-80 15,995-82 15,790-81
 THB 621-5 647-5 621-5
 MYR - 5,7722 5,6982
 DKK - 3,217-15 3,119-14
 HKD 2,7781 2,8331 2,7971
 INR - 3500 3360
 KRW - 190 190
 KWD - 73,119-15 70,893-14
 NOK - 2,696-26 2,614-25
 RUB - 4271 3721
 SEK - 2,553-31 2,490-31

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,890 60 21,910 60

Tỷ giá trung tâm ngày 20-07-2015

1USD = 0