Tỷ giá ngày 20-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,467192 16,714195 16,566193
 CAD 17,104119 17,483122 17,259120
 JPY 210-1 214-1 212-1
 EUR 25,100188 25,401190 25,176189
 CHF 23,010117 23,379119 23,172118
 GBP 32,277884 32,795898 32,504890
 SGD 16,37969 16,70971 16,49570
 THB 6212 6472 6212
 MYR - 5,51136 5,44136
 DKK - 3,45526 3,35025
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 343-1 330-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,885102 73,97998
 NOK - 2,73827 2,65427
 RUB - 38710 3178
 SEK - 2,74228 2,67527

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,305 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 20-06-2016

1USD = 21,863 1