Tỷ giá ngày 20-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7700 21,8300 21,7700
 AUD 16,7380 16,9900 16,8390
 CAD 17,5510 17,9410 17,7100
 JPY 1750 1780 1760
 EUR 24,4910 24,7850 24,5650
 CHF 23,3240 23,6990 23,4890
 GBP 34,1730 34,7220 34,4130
 SGD 16,0990 16,4230 16,2130
 THB 6350 6620 6350
 MYR - 5,8840 5,8080
 DKK - 3,3600 3,2580
 HKD 2,7750 2,8310 2,7950
 INR - 3490 3350
 KRW - 200 200
 KWD - 73,4570 71,2200
 NOK - 2,8390 2,7530
 RUB - 4520 3950
 SEK - 2,7100 2,6430

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,800 0 21,820 0

Tỷ giá trung tâm ngày 20-06-2015

1USD = 0