Tỷ giá ngày 20-05-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2900 23,6600 23,3200
 AUD 15,1900 15,8380 15,3430
 CAD 16,9700 17,6930 17,1410
 JPY 1650 1750 1670
 EUR 24,6420 26,0220 24,8910
 CHF 25,2950 26,3740 25,5500
 GBP 28,3910 29,6020 28,6780
 CNY 3,2670 3,4070 3,3000
 SGD 16,9810 17,7050 17,1520
 THB 6030 6960 6700
 MYR - 5,2220 5,1090
 DKK - 3,4620 3,3340
 HKD 2,9280 3,0530 2,9580
 INR - 2950 2830
 KRW 150 190 170
 KWD - 79,2800 76,2220
 NOK - 2,1990 2,1090
 RUB - 2780 -
 SEK - 2,2710 2,1780

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-05-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,425 25 23,475 25

Tỷ giá trung tâm ngày 20-05-2023

1USD = 23,680 8