Tỷ giá ngày 20-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2750 22,3450 22,2750
 AUD 15,97964 16,21965 16,07564
 CAD 16,786-42 17,158-43 16,938-43
 JPY 2000 2030 2020
 EUR 24,829-18 25,126-18 24,904-18
 CHF 22,272-84 22,630-85 22,429-84
 GBP 32,21033 32,72734 32,43733
 SGD 15,96214 16,28314 16,07514
 THB 6142 6393 6142
 MYR - 5,51010 5,44010
 DKK - 3,417-2 3,313-2
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 343-1 330-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6300 73,7350
 NOK - 2,715-10 2,632-10
 RUB - 373-2 305-1
 SEK - 2,7101 2,6431

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 20-05-2016

1USD = 21,918 28