Tỷ giá ngày 20-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 17,2290 17,4920 17,3330
 CAD 17,3100 17,6980 17,4680
 JPY 2020 2050 2040
 EUR 25,1350 25,4420 25,2110
 CHF 22,9370 23,3110 23,0990
 GBP 31,7070 32,2230 31,9300
 SGD 16,4220 16,7560 16,5380
 THB 6260 6520 6260
 MYR - 5,8100 5,7350
 DKK - 3,4580 3,3520
 HKD 2,8350 2,8930 2,8550
 INR - 3490 3360
 KRW - 210 200
 KWD - 76,6890 73,7740
 NOK - 2,7890 2,7030
 RUB - 3760 3080
 SEK - 2,7960 2,7260

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 10 22,300 10

Tỷ giá trung tâm ngày 20-04-2016

1USD = 21,838 -17