Tỷ giá ngày 20-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,46020 21,52010 21,46020
 AUD 16,35154 16,59755 16,45055
 CAD 16,691-5 17,062-6 16,843-5
 JPY 1760 1790 1770
 EUR 22,77981 23,09882 22,84781
 CHF 21,501101 21,846103 21,652102
 GBP 31,354-85 31,859-87 31,576-86
 SGD 15,264-8 15,634-9 15,372-8
 THB 6452 6722 6452
 MYR - 5,813-26 5,738-26
 DKK - 3,13314 3,03714
 HKD 2,7332 2,7882 2,7532
 INR - 3511 3371
 KRW - 210 170
 KWD - 72,83182 70,61280
 NOK - 2,70797 2,62594
 RUB - 4002 3272
 SEK - 2,51218 2,45017

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,700 10 21,750 30

Tỷ giá trung tâm ngày 20-03-2015

1USD = 0