Tỷ giá ngày 20-02-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,3300 24,7000 24,3600
 AUD 15,611-32 16,276-33 15,769-32
 CAD 17,720-27 18,474-28 17,899-27
 JPY 1580 1680 1600
 EUR 25,749-28 27,163-29 26,010-28
 CHF 27,094-47 28,247-49 27,368-48
 GBP 30,096-69 31,377-72 30,400-70
 CNY 3,3391 3,4821 3,3731
 SGD 17,762-15 18,518-16 17,941-15
 THB 601-3 693-3 668-3
 MYR - 5,186-1 5,075-1
 DKK - 3,614-3 3,481-3
 HKD 3,0581 3,1881 3,0891
 INR - 3070 2950
 KRW 160 190 180
 KWD - 82,6597 79,4777
 NOK - 2,3881 2,2911
 RUB - 2530 -
 SEK - 2,4106 2,3126

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-02-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,970 70 25,070 70

Tỷ giá trung tâm ngày 20-02-2024

1USD = 23,993 5