Tỷ giá ngày 20-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3100 21,3600 21,3100
 AUD 16,0090 17,0150 16,1050
 CAD 16,4640 17,6230 16,6140
 JPY 1730 1840 1740
 EUR 23,5110 24,9140 23,5820
 CHF 22,0710 23,4820 22,2260
 GBP 31,6850 33,7110 31,9080
 SGD 15,1390 16,2360 15,2460
 THB 6260 6830 6260
 MYR - 6,1300 5,7790
 DKK - 3,3880 3,1370
 HKD 2,6480 2,8280 2,6660
 INR - 3580 3290
 KRW - 220 170
 KWD - 74,9470 69,3960
 NOK - 2,9140 2,6980
 RUB - 3810 2980
 SEK - 2,6240 2,4440

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 0 21,410 0

Tỷ giá trung tâm ngày 20-02-2015

1USD = 0