Tỷ giá ngày 20-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3850 22,4550 22,3850
 AUD 15,198-142 15,426-148 15,289-143
 CAD 15,070-199 15,404-207 15,207-201
 JPY 1903 1943 1923
 EUR 24,419207 24,711204 24,492208
 CHF 22,167139 22,522136 22,323140
 GBP 31,369-319 31,872-331 31,590-321
 SGD 15,370-43 15,679-47 15,478-43
 THB 6060 6310 6060
 MYR - 5,144-31 5,078-29
 DKK - 3,34928 3,24728
 HKD 2,828-5 2,885-5 2,848-5
 INR - 336-3 323-2
 KRW - 200 180
 KWD - 74,8338 72,55624
 NOK - 2,5829 2,5039
 RUB - 312-5 255-4
 SEK - 2,6649 2,59810

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,490 -10 22,510 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 20-01-2016

1USD = 21,901 -5