Tỷ giá ngày 20-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,34020 21,40020 21,34020
 AUD 17,302-53 17,563-54 17,407-54
 CAD 17,5869 17,97710 17,7469
 JPY 178-1 182-1 180-1
 EUR 24,56060 24,85560 24,63460
 CHF 23,936-275 24,516-282 24,105-277
 GBP 31,822-136 32,334-138 32,046-137
 SGD 15,741-93 16,122-95 15,852-94
 THB 641-2 668-2 641-2
 MYR - 5,996-34 5,919-33
 DKK - 3,3828 3,2798
 HKD 2,7202 2,7752 2,7392
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 73,82977 71,57975
 NOK - 2,839-28 2,752-27
 RUB - 3662 2992
 SEK - 2,658-10 2,593-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,390 -10 21,410 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 20-01-2015

1USD = 0