Tỷ giá ngày 19-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5170 22,5470 22,5170
 AUD 15,9510 16,2070 16,0480
 CAD 15,9660 16,3370 16,1110
 JPY 1830 1860 1840
 EUR 24,3150 24,6310 24,3880
 CHF 22,4350 22,8180 22,5930
 GBP 33,3130 33,8820 33,5480
 SGD 15,7570 16,0910 15,8680
 THB 6120 6380 6120
 MYR - 5,3000 5,2270
 DKK - 3,3390 3,2340
 HKD 2,8710 2,9320 2,8910
 INR - 3470 3330
 KRW - 190 190
 KWD - 75,5150 73,1440
 NOK - 2,6220 2,5400
 RUB - 3520 3070
 SEK - 2,6830 2,6150

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,725 5 22,750 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-12-2015

1USD = 0