Tỷ giá ngày 19-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3600 21,4050 21,3600
 AUD 17,285-18 17,545-19 17,389-18
 CAD 18,18558 18,58959 18,35059
 JPY 177-1 180-1 178-1
 EUR 26,084-44 26,397-44 26,163-44
 CHF 21,53617 21,97018 21,68817
 GBP 33,110183 33,643186 33,344184
 SGD 16,012-16 16,400-17 16,125-16
 THB 6381 6651 6381
 MYR - 6,194-11 6,114-11
 DKK - 3,588-6 3,479-6
 HKD 2,721-2 2,776-2 2,740-2
 INR - 3461 3321
 KRW - 220 180
 KWD - 74,361-70 72,096-67
 NOK - 2,93910 2,85010
 RUB - 391-14 319-12
 SEK - 2,817-14 2,747-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,480 10 21,500 10

Tỷ giá trung tâm ngày 19-12-2014

1USD = 0