Tỷ giá ngày 19-11-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,0450 24,4150 24,0750
 AUD 15,2700 15,9200 15,4240
 CAD 17,1870 17,9190 17,3600
 JPY 1570 1660 1580
 EUR 25,6450 27,0530 25,9040
 CHF 26,6050 27,7380 26,8740
 GBP 29,3190 30,5670 29,6150
 CNY 3,2780 3,4180 3,3110
 SGD 17,5350 18,2820 17,7120
 THB 6090 7030 6770
 MYR - 5,2360 5,1240
 DKK - 3,5970 3,4650
 HKD 3,0300 3,1590 3,0610
 INR - 3020 2910
 KRW 160 200 180
 KWD - 81,5340 78,3940
 NOK - 2,2670 2,1740
 RUB - 2580 -
 SEK - 2,3400 2,2450

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-11-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,500 0 24,600 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-11-2023

1USD = 23,972 0