Tỷ giá ngày 19-11-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,46923 17,15724 16,63523
 CAD 17,25518 17,97619 17,43019
 JPY 2160 2270 2180
 EUR 26,738-50 28,102-52 27,008-50
 CHF 24,780-19 25,815-20 25,030-19
 GBP 29,894-36 31,143-38 30,196-37
 CNY 3,463-2 3,608-2 3,498-2
 SGD 16,825-6 17,528-7 16,995-6
 THB 674-4 777-5 749-4
 MYR - 5,72310 5,60510
 DKK - 3,751-9 3,615-8
 HKD 2,9150 3,0370 2,9450
 INR - 3242 3122
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,6870 75,7160
 NOK - 2,61912 2,51411
 RUB - 3051 -
 SEK - 2,7498 2,6397

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-11-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 0 23,210 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-11-2020

1USD = 23,164 0