Tỷ giá ngày 19-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,43010 22,51010 22,43010
 AUD 15,952161 16,192164 16,049162
 CAD 16,70281 17,07283 16,85482
 JPY 1800 1830 1820
 EUR 23,82477 24,10978 23,89577
 CHF 21,831-51 22,181-52 21,985-51
 GBP 33,924156 34,468159 34,163158
 SGD 15,65594 15,97095 15,76594
 THB 6132 6392 6132
 MYR - 5,21252 5,14552
 DKK - 3,26811 3,16911
 HKD 2,8621 2,9201 2,8821
 INR - 3470 3330
 KRW - 190 180
 KWD - 75,231140 72,942136
 NOK - 2,63910 2,5599
 RUB - 3851 3360
 SEK - 2,61716 2,55316

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 -50 22,650 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 19-11-2015

1USD = 0