Tỷ giá ngày 19-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,340-20 21,400-20 21,340-20
 AUD 18,356-96 18,632-97 18,466-96
 CAD 18,586-104 18,999-106 18,755-105
 JPY 180-1 183-1 182-1
 EUR 26,55663 26,87563 26,63663
 CHF 21,98156 22,42457 22,13656
 GBP 32,981-137 33,512-139 33,214-138
 SGD 16,190-40 16,583-41 16,304-41
 THB 639-1 665-1 639-1
 MYR - 6,409-17 6,327-16
 DKK - 3,6518 3,5408
 HKD 2,719-4 2,774-4 2,738-4
 INR - 3540 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,615-28 72,342-27
 NOK - 3,2146 3,1166
 RUB - 5072 4141
 SEK - 2,9288 2,8568

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,420 10 21,450 20

Tỷ giá trung tâm ngày 19-11-2014

1USD = 0