Tỷ giá ngày 19-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3500 22,2700
 AUD 16,050-18 16,299-33 16,147-18
 CAD 16,988-53 17,373-70 17,143-53
 JPY 1840 1880 1860
 EUR 25,18535 25,49713 25,26036
 CHF 23,13432 23,51611 23,29732
 GBP 34,064-11 34,627-42 34,305-11
 SGD 15,9176 16,245-9 16,0296
 THB 6190 6450 6190
 MYR - 5,339-50 5,268-44
 DKK - 3,4572 3,3505
 HKD 2,8400 2,899-3 2,8600
 INR - 3520 3371
 KRW - 200 200
 KWD - 75,166-42 72,84624
 NOK - 2,799-6 2,712-3
 RUB - 4062 3542
 SEK - 2,743-4 2,674-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -30 22,320 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 19-10-2015

1USD = 0