Tỷ giá ngày 19-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2200 21,2700 21,2200
 AUD 18,4650 18,7430 18,5760
 CAD 18,6240 19,0380 18,7930
 JPY 1970 2000 1990
 EUR 27,0370 27,3620 27,1190
 CHF 22,2580 22,7070 22,4150
 GBP 33,8050 34,3490 34,0430
 SGD 16,4410 16,8390 16,5560
 THB 6430 6700 6430
 MYR - 6,5310 6,4470
 DKK - 3,7160 3,6020
 HKD 2,7020 2,7570 2,7210
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,4440 72,9010
 NOK - 3,2950 3,1940
 RUB - 5760 4710
 SEK - 3,0110 2,9370

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 0 21,270 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-10-2014

1USD = 0