Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 19-09-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 130 23,220 30

Tỷ giá trung tâm ngày 19-09-2021

1USD = 23,162 44