Tỷ giá ngày 19-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4400 22,5000 22,4400
 AUD 16,1380 16,3800 16,2350
 CAD 16,9240 17,2990 17,0780
 JPY 1860 1890 1870
 EUR 25,5290 25,8350 25,6060
 CHF 23,1910 23,5630 23,3540
 GBP 34,6940 35,2510 34,9390
 SGD 15,9470 16,2680 16,0600
 THB 6200 6460 6200
 MYR - 5,3780 5,3090
 DKK - 3,5020 3,3950
 HKD 2,8610 2,9190 2,8810
 INR - 3490 3350
 KRW - 190 190
 KWD - 75,7380 73,4340
 NOK - 2,8360 2,7500
 RUB - 3810 3320
 SEK - 2,7840 2,7160

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,630 40 22,700 80

Tỷ giá trung tâm ngày 19-09-2015

1USD = 0