Tỷ giá ngày 19-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,540-210 16,788-213 16,640-211
 CAD 16,879-83 17,253-85 17,032-84
 JPY 207-1 211-1 209-1
 EUR 24,4852 24,7782 24,5592
 CHF 22,41614 22,82114 22,57414
 GBP 29,074-128 29,540-130 29,278-129
 SGD 16,313-45 16,575-46 16,428-45
 THB 625-1 651-1 625-1
 MYR - 5,612-37 5,540-37
 DKK - 3,3691 3,2670
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 200
 KWD - 76,478-76 73,588-73
 NOK - 2,678-2 2,596-2
 RUB - 3932 3212
 SEK - 2,635-4 2,571-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-07-2016

1USD = 21,883 10