Tỷ giá ngày 19-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7750 21,8350 21,7750
 AUD 15,9860 16,2270 16,0830
 CAD 16,5830 16,9510 16,7340
 JPY 1730 1770 1750
 EUR 23,5610 23,8440 23,6320
 CHF 22,5320 22,8940 22,6910
 GBP 33,7770 34,3200 34,0150
 SGD 15,7600 16,0770 15,8710
 THB 6260 6520 6260
 MYR - 5,7690 5,6950
 DKK - 3,2320 3,1340
 HKD 2,7770 2,8320 2,7960
 INR - 3510 3370
 KRW - 190 190
 KWD - 73,1340 70,9070
 NOK - 2,7220 2,6390
 RUB - 4260 3720
 SEK - 2,5850 2,5210

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 0 21,850 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-07-2015

1USD = 0