Tỷ giá ngày 19-06-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0700 23,3800 23,1000
 AUD 15,9130 16,5920 16,0740
 CAD 17,4690 18,2140 17,6450
 JPY 1700 1800 1720
 EUR 23,8570 25,1930 24,0980
 CHF 23,4020 24,4000 23,6380
 GBP 27,9120 29,1030 28,1940
 CNY 3,3960 3,5410 3,4300
 SGD 16,3580 17,0560 16,5240
 THB 5860 6760 6510
 MYR - 5,3470 5,2320
 DKK - 3,3560 3,2310
 HKD 2,8850 3,0080 2,9140
 INR - 3090 2970
 KRW 160 190 170
 KWD - 78,6160 75,5830
 NOK - 2,3810 2,2830
 RUB - 3610 -
 SEK - 2,3410 2,2450

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-06-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,910 130 23,940 60

Tỷ giá trung tâm ngày 19-06-2022

1USD = 23,092 3