Tỷ giá ngày 19-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8800 23,1100 22,9100
 AUD 16,9330 17,6410 17,1050
 CAD 18,1630 18,9220 18,3470
 JPY 2030 2130 2050
 EUR 26,6030 27,9930 26,8720
 CHF 24,4690 25,4910 24,7170
 GBP 31,2340 32,5390 31,5490
 CNY 3,4980 3,6440 3,5330
 SGD 16,7360 17,4360 16,9050
 THB 6480 7480 7200
 MYR - 5,6170 5,5010
 DKK - 3,7580 3,6220
 HKD 2,8890 3,0100 2,9190
 INR - 3220 3100
 KRW 180 210 200
 KWD - 79,2790 76,2850
 NOK - 2,7530 2,6430
 RUB - 3180 -
 SEK - 2,7490 2,6390

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 190 23,320 240

Tỷ giá trung tâm ngày 19-06-2021

1USD = 23,204 -13