Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 19-06-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,370 110 21,420 140

Tỷ giá trung tâm ngày 19-06-2014

1USD = 0