Tỷ giá ngày 19-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2750 22,3450 22,2750
 AUD 15,9150 16,1540 16,0110
 CAD 16,8280 17,2010 16,9810
 JPY 1990 2030 2020
 EUR 24,8470 25,1440 24,9220
 CHF 22,3560 22,7140 22,5130
 GBP 32,1770 32,6940 32,4040
 SGD 15,9480 16,2690 16,0610
 THB 6110 6370 6110
 MYR - 5,5000 5,4300
 DKK - 3,4200 3,3160
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6300 73,7350
 NOK - 2,7250 2,6420
 RUB - 3740 3060
 SEK - 2,7090 2,6420

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 10 22,320 15

Tỷ giá trung tâm ngày 19-05-2016

1USD = 21,890 0