Tỷ giá ngày 19-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5650 21,6250 21,5650
 AUD 16,7000 16,9520 16,8010
 CAD 17,4670 17,8550 17,6260
 JPY 1790 1830 1810
 EUR 23,1430 23,4670 23,2120
 CHF 22,3850 22,7450 22,5430
 GBP 32,0290 32,5440 32,2540
 SGD 15,8060 16,1890 15,9170
 THB 6540 6810 6540
 MYR - 5,9900 5,9130
 DKK - 3,1770 3,0800
 HKD 2,7490 2,8040 2,7680
 INR - 3540 3400
 KRW - 200 200
 KWD - 72,8220 70,6040
 NOK - 2,8240 2,7380
 RUB - 4710 3850
 SEK - 2,5510 2,4890

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,640 0 21,655 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-04-2015

1USD = 0