Tỷ giá ngày 19-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,7900 17,0430 16,8920
 CAD 16,8450 17,2190 16,9980
 JPY 1970 2010 1990
 EUR 24,9160 25,2150 24,9910
 CHF 22,7100 23,0750 22,8700
 GBP 31,7580 32,2670 31,9820
 SGD 16,1910 16,5170 16,3050
 THB 6270 6530 6270
 MYR - 5,5390 5,4680
 DKK - 3,4220 3,3180
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 190
 KWD - 76,9520 74,0440
 NOK - 2,7110 2,6290
 RUB - 3610 2950
 SEK - 2,7450 2,6780

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 -10 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-03-2016

1USD = 21,838 0