Tỷ giá ngày 19-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,4400 21,5100 21,4400
 AUD 16,2970 16,5420 16,3950
 CAD 16,6970 17,0680 16,8480
 JPY 1750 1790 1770
 EUR 22,6980 23,0160 22,7660
 CHF 21,4000 21,7440 21,5500
 GBP 31,4400 31,9450 31,6610
 SGD 15,2720 15,6430 15,3800
 THB 6430 6700 6430
 MYR - 5,8390 5,7640
 DKK - 3,1190 3,0240
 HKD 2,7320 2,7870 2,7510
 INR - 3500 3360
 KRW - 210 170
 KWD - 72,7480 70,5330
 NOK - 2,6100 2,5310
 RUB - 3980 3250
 SEK - 2,4950 2,4330

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,690 -100 21,720 -90

Tỷ giá trung tâm ngày 19-03-2015

1USD = 0