Tỷ giá ngày 19-02-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,33020 24,70020 24,36020
 AUD 15,64377 16,30981 15,80178
 CAD 17,74724 18,50225 17,92624
 JPY 1590 1680 1600
 EUR 25,77781 27,19285 26,03882
 CHF 27,14234 28,29736 27,41635
 GBP 30,165125 31,449130 30,470126
 CNY 3,3381 3,4811 3,3721
 SGD 17,77730 18,53432 17,95631
 THB 6033 6963 6703
 MYR - 5,187-3 5,076-3
 DKK - 3,61711 3,48411
 HKD 3,0573 3,1873 3,0883
 INR - 3070 2950
 KRW 160 190 180
 KWD - 82,65294 79,47191
 NOK - 2,3879 2,2909
 RUB - 2531 -
 SEK - 2,40411 2,30611

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-02-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,900 -250 25,000 -220

Tỷ giá trung tâm ngày 19-02-2024

1USD = 23,988 17