Tỷ giá ngày 19-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3300 22,4000 22,3300
 AUD 15,730-94 15,974-92 15,825-95
 CAD 15,992-117 16,354-116 16,138-118
 JPY 1952 1992 1972
 EUR 24,684-32 24,991-27 24,758-32
 CHF 22,3046 22,67211 22,4616
 GBP 31,64559 32,16767 31,86860
 SGD 15,671-46 15,993-43 15,781-46
 THB 615-1 641-1 615-1
 MYR - 5,352-42 5,281-43
 DKK - 3,386-4 3,282-4
 HKD 2,8361 2,8942 2,8561
 INR - 3330 3200
 KRW - 190 180
 KWD - 75,98951 73,64533
 NOK - 2,645-13 2,563-13
 RUB - 325-6 265-5
 SEK - 2,68218 2,61517

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,380 0 22,420 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-02-2016

1USD = 21,901 0