Tỷ giá ngày 19-01-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2500 23,62020 23,2800
 AUD 15,756-203 16,428-212 15,915-205
 CAD 16,932-124 17,654-130 17,103-125
 JPY 1784 1884 1804
 EUR 24,724125 26,108132 24,973126
 CHF 24,970219 26,035228 25,223221
 GBP 28,206170 29,408177 28,490171
 CNY 3,3906 3,5356 3,4246
 SGD 17,27524 18,01225 17,44925
 THB 6272 7242 6972
 MYR - 5,51646 5,39745
 DKK - 3,47717 3,34917
 HKD 2,919-1 3,043-1 2,948-1
 INR - 2992 2872
 KRW 160 200 180
 KWD - 79,690164 76,616158
 NOK - 2,412-14 2,314-13
 RUB - 324-1 -
 SEK - 2,32832 2,23331

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-01-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,440 70 23,490 20

Tỷ giá trung tâm ngày 19-01-2023

1USD = 23,605 -1