Tỷ giá ngày 19-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,38535 22,45535 22,38535
 AUD 15,34074 15,57478 15,43274
 CAD 15,269100 15,611105 15,408101
 JPY 187-1 191-1 189-1
 EUR 24,2121 24,5076 24,2851
 CHF 22,028-24 22,386-20 22,183-24
 GBP 31,688112 32,204121 31,911113
 SGD 15,41355 15,72660 15,52156
 THB 6061 6312 6061
 MYR - 5,17461 5,10759
 DKK - 3,3200 3,2190
 HKD 2,8330 2,8911 2,8530
 INR - 3391 3251
 KRW - 201 190
 KWD - 74,825-22 72,532-37
 NOK - 2,5734 2,4943
 RUB - 318-2 260-27
 SEK - 2,65417 2,58816

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,500 -10 22,520 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 19-01-2016

1USD = 21,906 -7