Tỷ giá ngày 19-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,32010 21,38010 21,32010
 AUD 17,356-7 17,617-15 17,461-7
 CAD 17,57618 17,96710 17,73618
 JPY 1800 183-1 1810
 EUR 24,500-120 24,795-134 24,574-121
 CHF 24,211365 24,79818 24,382368
 GBP 31,958-37 32,472-52 32,183-37
 SGD 15,834-28 16,218-37 15,945-28
 THB 6432 6702 6432
 MYR - 6,0304 5,9537
 DKK - 3,374-18 3,271-16
 HKD 2,7182 2,7731 2,7372
 INR - 3542 3402
 KRW - 220 180
 KWD - 73,752-159 71,505-120
 NOK - 2,86733 2,78033
 RUB - 3640 2980
 SEK - 2,66813 2,60214

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,390 -10 21,410 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 19-01-2015

1USD = 0