Tỷ giá ngày 18-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5170 22,5470 22,5170
 AUD 15,951-127 16,207-129 16,048-128
 CAD 15,966-138 16,337-141 16,111-139
 JPY 1831 1861 1841
 EUR 24,315-25 24,631-25 24,388-25
 CHF 22,435-25 22,818-25 22,593-25
 GBP 33,313-80 33,882-82 33,548-81
 SGD 15,757-15 16,091-15 15,868-15
 THB 612-3 638-4 612-3
 MYR - 5,30028 5,22728
 DKK - 3,339-3 3,234-3
 HKD 2,871-1 2,932-1 2,891-1
 INR - 3470 3330
 KRW - 190 190
 KWD - 75,515-100 73,144-96
 NOK - 2,62210 2,54010
 RUB - 352-5 307-5
 SEK - 2,6832 2,6152

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,725 5 22,750 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-12-2015

1USD = 0