Tỷ giá ngày 18-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3600 21,4050 21,3600
 AUD 17,30357 17,56458 17,40858
 CAD 18,12726 18,53027 18,29127
 JPY 178-2 181-2 180-2
 EUR 26,128-380 26,442-385 26,206-381
 CHF 21,519-429 21,953-438 21,670-432
 GBP 32,927-332 33,457-338 33,160-335
 SGD 16,028-123 16,417-126 16,141-124
 THB 6381 6641 6381
 MYR - 6,20530 6,12530
 DKK - 3,595-51 3,485-49
 HKD 2,7230 2,7780 2,7420
 INR - 3452 3322
 KRW - 220 180
 KWD - 74,430-102 72,163-99
 NOK - 2,92949 2,84048
 RUB - 40565 33153
 SEK - 2,831-7 2,761-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,470 20 21,490 10

Tỷ giá trung tâm ngày 18-12-2014

1USD = 0