Tỷ giá ngày 18-11-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,578-2 24,858-2 24,608-2
 AUD 16,213-67 16,903-70 16,377-67
 CAD 18,17531 18,94832 18,35931
 JPY 172-1 182-1 174-1
 EUR 25,086-11 26,488-12 25,339-11
 CHF 25,411-178 26,493-186 25,668-180
 GBP 28,764-42 29,988-44 29,055-42
 CNY 3,397-15 3,543-15 3,432-15
 SGD 17,611-20 18,361-21 17,789-21
 THB 6120 7060 6800
 MYR - 5,514-2 5,397-2
 DKK - 3,528-1 3,398-1
 HKD 3,0902 3,2222 3,1212
 INR - 3160 3040
 KRW 160 200 180
 KWD - 83,65667 80,43765
 NOK - 2,511-12 2,408-11
 RUB - 3987 -
 SEK - 2,391-23 2,294-22

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-11-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,915 57 24,985 47

Tỷ giá trung tâm ngày 18-11-2022

1USD = 23,674 -3