Tỷ giá ngày 18-11-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,06010 23,27010 23,09010
 AUD 16,446-99 17,133-103 16,612-100
 CAD 17,237-52 17,957-54 17,411-52
 JPY 2151 2261 2171
 EUR 26,788-9 28,154-9 27,058-9
 CHF 24,79922 25,83522 25,04922
 GBP 29,93169 31,18172 30,23370
 CNY 3,46416 3,61017 3,49916
 SGD 16,83131 17,53432 17,00131
 THB 678-1 782-1 754-1
 MYR - 5,7135 5,5955
 DKK - 3,7600 3,6240
 HKD 2,9152 3,0372 2,9452
 INR - 3230 3110
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,68734 75,71633
 NOK - 2,607-4 2,503-4
 RUB - 3041 -
 SEK - 2,742-4 2,632-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-11-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 -10 23,210 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-11-2020

1USD = 23,164 -10