Tỷ giá ngày 18-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4200 22,5000 22,4200
 AUD 15,79143 16,02840 15,88643
 CAD 16,62032 16,98929 16,77133
 JPY 1800 1830 1820
 EUR 23,747-18 24,031-24 23,818-18
 CHF 21,882-79 22,233-85 22,036-79
 GBP 33,76859 34,30953 34,00660
 SGD 15,561-13 15,874-17 15,671-13
 THB 612-1 637-1 612-1
 MYR - 5,160-5 5,094-4
 DKK - 3,257-3 3,158-3
 HKD 2,8611 2,9191 2,8811
 INR - 347-1 333-1
 KRW - 190 18-1
 KWD - 75,090-8 72,8068
 NOK - 2,6309 2,5509
 RUB - 3843 3363
 SEK - 2,601-2 2,537-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,650 50 22,700 80

Tỷ giá trung tâm ngày 18-11-2015

1USD = 0