Tỷ giá ngày 18-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,36035 21,42045 21,36035
 AUD 18,451-54 18,729-55 18,563-54
 CAD 18,69070 19,10572 18,86071
 JPY 181-1 184-1 183-1
 EUR 26,493-33 26,812-34 26,573-34
 CHF 21,925-35 22,367-36 22,079-36
 GBP 33,11958 33,65159 33,35259
 SGD 16,23023 16,62423 16,34523
 THB 6402 6662 6402
 MYR - 6,4264 6,3433
 DKK - 3,643-4 3,532-4
 HKD 2,7236 2,7787 2,7427
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,643123 72,369120
 NOK - 3,208-6 3,111-6
 RUB - 5054 4133
 SEK - 2,920-5 2,848-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,410 20 21,430 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-11-2014

1USD = 0