Tỷ giá ngày 18-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3500 22,2700
 AUD 16,0680 16,3310 16,1650
 CAD 17,0410 17,4420 17,1960
 JPY 1850 1880 1860
 EUR 25,1490 25,4840 25,2250
 CHF 23,1020 23,5050 23,2650
 GBP 34,0750 34,6690 34,3160
 SGD 15,9110 16,2530 16,0240
 THB 6190 6460 6190
 MYR - 5,3880 5,3120
 DKK - 3,4550 3,3450
 HKD 2,8400 2,9010 2,8600
 INR - 3510 3370
 KRW - 200 200
 KWD - 75,2080 72,8220
 NOK - 2,8050 2,7160
 RUB - 4040 3520
 SEK - 2,7470 2,6760

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,320 -10 22,360 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 18-10-2015

1USD = 0