Tỷ giá ngày 18-09-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,160105 24,530105 24,190105
 AUD 15,264-12 15,914-13 15,418-12
 CAD 17,56554 18,31356 17,74254
 JPY 1610 1700 1630
 EUR 25,304152 26,719160 25,560153
 CHF 26,49397 27,621101 26,76198
 GBP 29,37025 30,62026 29,66725
 CNY 3,272-2 3,412-2 3,305-2
 SGD 17,40042 18,14144 17,57642
 THB 6034 6954 6704
 MYR - 5,25210 5,13910
 DKK - 3,55121 3,42021
 HKD 3,03615 3,16516 3,06616
 INR - 3041 2921
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,814379 78,664365
 NOK - 2,291-18 2,198-18
 RUB - 2391 -
 SEK - 2,2192 2,1292

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-09-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,220 40 24,280 20

Tỷ giá trung tâm ngày 18-09-2023

1USD = 24,046 10