Tỷ giá ngày 18-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1700 21,2200 21,1700
 AUD 18,784-264 19,067-268 18,898-266
 CAD 18,959-64 19,381-65 19,131-65
 JPY 193-2 196-2 195-2
 EUR 27,045-208 27,370-211 27,127-209
 CHF 22,213-202 22,661-206 22,370-204
 GBP 34,069-6 34,617-6 34,309-6
 SGD 16,448-106 16,847-108 16,564-106
 THB 643-2 670-3 643-2
 MYR - 6,592-47 6,507-47
 DKK - 3,719-28 3,605-27
 HKD 2,6990 2,7530 2,7180
 INR - 3551 3411
 KRW - 230 190
 KWD - 74,7530 73,2040
 NOK - 3,345-19 3,244-19
 RUB - 612-3 501-2
 SEK - 2,996-19 2,922-18

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,230 0 21,250 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-09-2014

1USD = 0