Tỷ giá ngày 18-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,0350 22,1050 22,0350
 AUD 16,025-77 16,270-78 16,122-77
 CAD 16,582-22 16,954-22 16,733-22
 JPY 1750 1790 1770
 EUR 24,265-68 24,561-69 24,338-68
 CHF 22,348-18 22,712-19 22,505-18
 GBP 34,172-4 34,728-4 34,413-4
 SGD 15,51235 15,82836 15,62236
 THB 608-5 634-5 608-5
 MYR - 5,44033 5,36933
 DKK - 3,328-11 3,226-11
 HKD 2,8100 2,8680 2,8300
 INR - 345-1 331-1
 KRW - 190 190
 KWD - 74,114-98 71,842-95
 NOK - 2,721-6 2,637-6
 RUB - 373-3 326-3
 SEK - 2,626-1 2,561-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,230 30 22,270 10

Tỷ giá trung tâm ngày 18-08-2015

1USD = 0