Tỷ giá ngày 18-07-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8800 23,1100 22,9100
 AUD 16,6490 17,3440 16,8170
 CAD 17,8190 18,5630 17,9980
 JPY 2040 2150 2060
 EUR 26,4880 27,8660 26,7560
 CHF 24,4350 25,4550 24,6820
 GBP 31,0230 32,3190 31,3360
 CNY 3,4920 3,6380 3,5270
 SGD 16,5630 17,2550 16,7310
 THB 6220 7170 6910
 MYR - 5,5380 5,4230
 DKK - 3,7230 3,5880
 HKD 2,8880 3,0090 2,9170
 INR - 3200 3080
 KRW 170 210 190
 KWD - 79,4370 76,4370
 NOK - 2,6630 2,5570
 RUB - 3090 -
 SEK - 2,7130 2,6040

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-07-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,250 -20 23,300 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 18-07-2021

1USD = 23,195 -9