Tỷ giá ngày 18-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,749-90 17,001-92 16,850-91
 CAD 16,962-57 17,338-58 17,116-57
 JPY 2080 2120 2100
 EUR 24,483-139 24,776-141 24,556-140
 CHF 22,402-64 22,808-65 22,560-64
 GBP 29,201-346 29,670-352 29,407-349
 SGD 16,358-45 16,621-46 16,473-45
 THB 6250 6510 6250
 MYR - 5,649-27 5,577-27
 DKK - 3,369-19 3,266-19
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3450 3320
 KRW - 200 200
 KWD - 76,554-25 73,661-24
 NOK - 2,680-25 2,598-24
 RUB - 391-3 319-3
 SEK - 2,639-18 2,575-18

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-07-2016

1USD = 21,873 9